Jdi na obsah Jdi na menu

Mahátma Gándhí - 9 rad

1. Změňte sami sebe
«Jestli si přeješ, aby se svět změnil, staň se sám tou změnou.»
Nesnažme se změnit způsob myšlení. Transformujme ve své mysli staré programy, představy a názory a dostane se nám poznání, na které bychom změnou myšlení nepřišli.


2. Získejte nad sebou kontrolu 
«Bez mého souhlasu mi nikdo nemůže uškodit.» 
Když transformujeme své programy, přestaneme reagovat na negativní energie a nebudeme je předávat dále. Dosáhneme vnitřního klidu a sebepoznání.

3. Odpusťte a zapomeňte
«Slabý nikdy neodpouští. Odpuštění je příznakem síly.»
«Princip „oko za oko“ by mohl oslepit celý svět.“» 
Dosažením vnitřního klidu a sebepoznání, získáme sílu přijímat 
a neoplácet. Tato síla činí bezbranným všechno násilí.

 

4. Žijte v přítomnosti
«Netoužím předpovídat budoucnost. Starám se o přítomnost. 
Bůh mě nevybavil uměním řídit to, co bude.»
Teď v tuto chvíli tvoříme vše co bude následovat.

5. Jsme jenom lidé
«Prohlašuji, že jsem jen obyčejný člověk, kterému je dáno se mýlit stejně, jako jinému smrtelníkovi. Mám však dostatek pokory, abych přiznal své chyby a vrátil se zpět. Není příliš moudré být přesvědčen o své moudrosti . Nesmíme zapomínat, že silnější může projevit slabost, а moudřejší se může dopustit chyby.»
Každý máme jiné schopnosti, všichni jsme výjimeční, ale ne dokonalí. Dokonalost je neměnná, ale život je pohyb a vývoj.

6. Buďte vytrvalí
«Nejprve si vás nevšímají, pak se vám smějí, potom s vámi bojují a nakonec zvítězíte.»
Nikdo nemá dost síly trvale se prosazovat násilím. Máme li pravdu, vždy zvítězíme, ale je třeba trpělivě čekat.

7. Hledejte v lidech dobro a pomáhejte jim
«Počítám jenom s tím dobrým v člověku. Sám nejsem bez hříchu, proto se necítím oprávněn věnovat pozornost chybám druhých. Velikost člověka vidíme nejlépe podle toho, nakolik pomáhá štěstí svých bližních.»
Člověk byl stvořen z lásky a tu máme v sobě všichni. Jen strach, že o lásku přijdeme nás nutí konat činy, které jsou v rozporu z naší přirozeností. Zbavme se strachu, lásky je dost pro všechny.

8. Buďte harmoničtí, upřímní a zůstaňte sami sebou
«Když to, co si myslíte, říkáte a děláte, je v souladu, přichází štěstí.»
Buďme upřimní sami k sobě a v rámci této upřímnosti konejme své činy. Štěstí je stav naší mysli.

9. Nepřestávejte růst a rozvíjet se
«Neustálý vývoj je zákonem života. Člověk, který se ustavičně snaží držet pevně stanovených názorů, přivádí sám sebe do špatného postavení.»
Co je prospěšné dnes, nemusí být prospěšné zítra. Názory nemění jen hlupák.

gandhi-1.jpg