Jdi na obsah Jdi na menu

Nemoc jako cesta - 2

18. 6. 2016

... Když tedy nějaký symptom ztělesňuje například agresi, má ho člověk právě proto, že buď u sebe agresi nevidí, nebo ji vůbec neprožívá. Dozví-li se tento člověk něco o výkladu agrese, bude se mu bránit stejně rozhodně, jako se od počátku bránil tomuto tématu —jinak by přece vůbec neleželo ve stínu. Nepřekvapí tedy, že u sebe neobjeví agresi.

nemoc2-stin.jpg

Kdyby ji u sebe zjistil, neměl by přece vůbec takový symptom. Na základě této vzájemné souvislosti lze utvořit pravidlo, podle nějž lze z intenzity pacientovy dotčenosti vyčíst, jak je výklad výstižný. Výstižné výklady vyvolávají v první řadě jakousi nelibost, pocit strachu, a tím i odpor. V takových případech zřejmě pomůže, když máme upřímného partnera nebo přítele, kterého se můžeme zeptat a který také má odvahu otevřeně vyslovit nedostatky, jež u nás pozoruje. Ještě jistější je vyslechnout si mínění a kritiku nepřátel — ti mají skoro vždycky pravdu!

Pravidlo: Na koho se hodí nějaký poznatek, také se ho dotkne!

Shrnutí teorie

1. Lidské vědomí je polaritní. To nám na jedné straně umožňuje poznání, na druhé straně nás to ale činí ne-zdravými a ne-dokonalými.

2. Člověk je nemocný. Nemoc je výrazem jeho nedokonalosti a uvnitř polarity se jí nelze vyhnout.

3. Nemoc se u člověka projevuje symptomy. Symptomy jsou stinné části vědomí, jež poklesly do materiálna.

4. Člověk jako mikrokosmos má ve vědomí latentně obsahy všech principů makrokosmu. Protože se ale na základě své schopnosti rozhodovat stále identifikuje jen s polovinou všech principů, dostává se druhá jejich polovina do stínu a člověk si ji neuvědomuje.

5. Princip neprožitý ve vědomí si vynutí právo na bytí a na život oklikou přes tělesné symptomy. V symptomu musí člověk vždy prožívat a uskutečňovat to, co vlastně nechtěl. Tím symptomatika kompenzuje všechny jednostrannosti.

6. Symptom způsobuje, že člověk je poctivý!

7. Jako symptom člověk to, co mu chybí ve vědomí!

8. Vyléčit se lze pouze tehdy, když si člověk uvědomí a integruje část stínu skrytou v symptomu. Když najde, co mu chybí, stává se symptom zbytečným.

9. Léčba směřuje k zdokonalení a jednotě. Člověk je zdráv, když našel své pravé já a splynul vjedno se vším, co je.

10. Nemoc nutí člověka, aby nesešel z cesty k jednotě.

nemoc2-nemocny.jpg

NEMOC JE PROTO CESTA K DOKONALOSTI

Kniha: Nemoc jako cesta 
Autor: Thorwald Dethlefsen; Ruediger Dahlke